Artesana: Hilma af Klint

Min första artesano som jag vill skriva om är hon som vars verk inspirerade min första tatuering.

Hilma af Klint föddes i Stockholm år 1862 och arbetade under sin livstid tillsammans med det andliga för att skapa de underbara konstverk vi idag kan njuta av. Hon var ett medium som lät de meddelanden hon fick visa sig i form av sketcher och målningar, och lämnade efter sig runt 1000 målningar, verk och anteckningsböcker. När hon avled gjorde hon det tydligt att hennes verk inte fick ställas ut tills minst 20 år senare, vilket tyder på att hon var väl medveten om att hennes verk och sättet vilket de skapats på krävde en värld som var mer öppen och medveten.

Många av verken uttrycker färg, form, rörelse och liv. Det är organiska former och ord skrivna på ett språk som vi ännu inte kan uppfatta. När jag ser dessa ser jag cellförnyelse, nytt liv, sprudlande liv. Det minsta minsta och det största största. Dag och natt, och hur allt förhåller sig till de motsatser som finns för att balansera upp livet. Meditation och samspel med allt det som påverkar oss, inte bara nere på jorden. Målningarna är både grundade i jordelivet samtidigt som de speglar en högre frekvens av medvetande.

Andra verk är mer dämpade. Här ser jag en stillhet och en klarhet där det finns något som förklaras för oss utan ord. Även dessa speglar en balans, men denna balans är upprätthållen sedan tidens början.

Tänk att kunna skapa konst som det här, där ens ego och ens egna värderingar helt och hållet är åsidosatta för att kunna skapa ur ren kunskap från det andliga. Där man låter sig själv gå in i ren kreativitet, för att skapa det som behöver skapas. Om detta låter för flummigt kan du ju också bara njuta av hur otroligt vackra Hilma av Klints verk är. Vad ser du?

hilma2

Buddhas ståndpunkt i jordelifvet

hilma3

De tio största, nr9

hilma1

De tio största, nr1

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *